Kredi për Studentë

Banka Amerikane e Investimeve ka si objektiv kujdesin ndaj kategorisë së
studentëve përmes ofrimit të një pakete produktesh e cila do të vihet në shërbim të cdo
studenti që dëshiron të ketë një mbështetje në jetën e tij studentore.

Kredia për studime mbulon shpenzimet për arsimim për studentë të cilët ndjekin studimet
universitare dhe pas-universitare në Universitete/Institucione Arsimore publike dhe private në
Shqipëri dhe jashtë vendit.

Paketa e studentit përfshin:

Kredi për Studime
1. Banka financon deri në 90% të shpenzimeve të studentit për arsim.
2. Limite kredie deri në EUR 5,000/ ALL 700,000 pa kolateral dhe deri në EUR 25,000 / 35,000,000 me kolateral.
3. Norma interesi konkurruese
4. Kartë krediti deri në 10% të shumës së kredisë

Llogari Kursimi
1. 0 komision për hapjen e llogarisë
2. 0 komision mirëmbajtje
3. Norma te larta interesi

Kartë Debiti dhe Kartë Krediti
1. Kartë Debiti VISA Electron në monedhën ALL dhe EUR
2. Kartë Krediti VISA Gold në monedhën ALL dhe EUR
3. Normë Interesi konkurruese

Transferta dhe Pagesa
1. Pa Komision të gjitha pagesat drejt Fakulteteve të Universiteteve Publike në Shqipëri
2. Pa komision të gjitha pagesat utilitare (OSHEE, Ujësjellës, Telefonia Celulare)

Për të parë Kushtet e Punës, klikoni Ketu.
Mos Harroni!

• Ne ju garantojmë asistencë profesionale nga ana e stafit të bankës tonë.
Koha ecën…….…..shfrytëzoje atë me ndihmën tonë